سیستم خنک کننده چیپ های آینده به صورت میکرو پمپ درون آنها قرار خواهند گرفت. دمای تولید شده توسط چیپ ها با پیشرفت تکنولوژی ساخت آنها نیز افزایش می یابد . بنابراین برای خنک کردن این چیپها(تراشه) باید از روش جدیدی استفاده کرد. اندازه این خنک کننده ها که درون تراشه قرار می گیرند ۲۴/۱ اینچ است که از فناوری میکرو مکانیک سود می برد.