ایسکانیوزـ تیم رباتیک الکتروسیویل که تا کنون با نام دانشگاه آزاد اسلامی دزفول فعالیت می کرد به دلیل مشکلاتی مانند نبود فضای مناسب برای تحقیقات در این زمینه و ساخت ربات و نبود بودجه در آستانه انحلال قرار گرفته است .

به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز، این تیم در سال 82 موفق به کسب مقام اول کشور در مسابقات جنگ رباتها شد و از همان سال اقدام به ساخت ربات امدادگر جهت شرکت در مسابقات ربوکاب کرد که به دلیل کمبود امکانات ساخت ربات بسیار طولانی شد و نتوانست نتایج مطلوبی در اولین دوره مسابقات ربوکاب ایران کسب کند.
در سال 84 باز هم به دلیل مشکل مالی نتوانست در مسابقات ربوکاب آلمان شرکت کند.

      نویسنده: رضا مرید سادات