عکس بالا مربوط ربات مادری است که  تمام علایم حیاتی انسان را داراست و جهت آموزش پزشکان و دانشجویان در شرایط مختلف  زایمان ساخته شده است. این ربات که بیست هزار دلار قیمت دارد این امکان را فراهم آورده است تا پزشکان با شرایط دشوار زایمان آشنا شوند تا در موارد مشابه حقیقی  تصمیمات درستی بگیرند. نوزاد این ربات نیز همچون ربات مادر قابل برنامه ریزی است و علایم حیاتی مخصوص نوزاد را داراست .

ربات مادر نیز می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود که نوازدی ناقص به دنیا بیاورد.

 

Associated press