یه قوطی می خرید که یه تخم مرغ توشه . آب میریزید روش بعد از ۵-۷ روز یه لوبیا تخم مرغ رو می شکنه و میاد بیرون . قسمت جالبش اینجاست که روی لوبیا یه پیغام هست !!!

کار زیاد عجیبی نیست ! فقط خیلی جالبه ... سادس با لیزر از اول رو لوبیا نوشتن بعد گذاشتنش تو تخم مرغ!