2 مرداد 1385 - آی تی ایران - در حالی که بزرگ¬ترین بازار IT خاورمیانه و شایستگی معرفی بهترین نمایشگاه منطقه را داریم، اما متاسفانه نمایشگاهی که نشانگر بضاعت واقعی ما باشد، برگزار نشد و الکامپ 12 معرف توانمندی واقعی IT ما نبود.

حمیدرضا قمی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان این مطلب گفت : الکامپ طی 12 دوره اخیر همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. برگزاری 11 دوره نمایشگاه الکامپ می بایست حداقل تجربه¬های گرانبهایی برای ما به ارمغان گذاشته باشد و عزم به استفاده از آن تجربه¬ها را داشته باشیم،‌ به نظر می¬رسد چنین نبوده و ما هنوز بعد از 11 دوره برگزاری به یک تاریخ مشخص برای برگزاری نمایشگاه نرسیدیم. نحوه تعامل با بخش خصوصی که طرف اصلی ماجراست را به خوبی فرا نگرفتیم، استفاده از امکانات و فناوری¬های نو در انتخاب محل و یا اطلاع¬رسانی بازدیدکنندگان را نهادینه نکردیم و تعریف مشخصی از اینکه چه کسانی باید در الکامپ عرضه محصول بنمایند را نداریم.

وی افزود : سازمان نظام صنفی رایانه ای هیچگونه نقش اجرایی در برگزاری الکامپ 12 نداشت. هرچند علیرغم فرصت کوتاهی که به این سازمان داده شد، سعی شد با جهت¬گیری مثبت، اعتبار ملی برگزاری نمایشگاه دچار صدمه بیشتر نگردد. در آینده چنانچه عزم همسویه بر برگزاری درخور الکامپ باشد، باید شرایطی فراهم گردد تا سازمان نظام صنفی رایانه¬ای نقش اساسی و واقعی خود را در برگزاری آن ایفا نماید چرا که مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل این سازمان و آیین¬نامه اجرایی آن مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران این سازمان تنها نماینده قانونی تمامی فعالین این عرصه است.

مهندس قمی گفت : معتقدم پایان الکامپ 12 باید نقطه آغاز تعامل دولت و سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور در برگزاری الکامپ 13 باشد و این میسر نمی¬گردد مگر اینکه طرفین نقش همدیگر را به رسمیت بشناسند. سازمان نظام صنفی رایانه¬ای نیز باید پیشنهادات عملی خود را برای تعامل سازنده با دولت در الکامپ 13 از هم¬¬اکنون مطرح نماید.

خوشبختانه این حرکت در استان¬ها آغاز شده است و نظام¬های استانی برای برگزاری نمایشگاه¬های محلی IT با سازمان¬های بازرگانی استانی مشارکت¬های پندآوری نموده¬اند و امید است این امر تعمیم ¬یابد.

رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد با اشاره به برگزاری نمایشگاه اله کامپ دهم اظهار داشت: تجربه الکامپ دهم نشان داد مشارکت بخش خصوصی می¬تواند به دولت این فرصت را هدیه کند که به سریع¬ترین و صریح¬ترین وجه از مشکلات و تنگناهای بخش خصوصی باخبر باشد و از همه مهم¬تر این که مشکلات و معضلات به وسیله خود ایشان حل شود. به این ترتیب سامانه مناسبی برای بهبود مستمر برگزاری آن پدید آید. در الکامپ 12 با این قطع ارتباط، اثرات آن را مشاهده کردیم. کار به جایی می¬رسد که ما باید نمایشگاه را با شرکتهای دولتی، برخی از فعالین الکترونیک، فعالین نوپا و کافی¬نت¬ها پر کنیم. البته خوشبختانه کشور ما از حیث کثرت فعالین مشکلی ندارد اما آیا ما بضاعت واقعی¬مان را نمایش دادیم؟

وی در مورد نقش دولت در برگزاری نمایشگاه الکامپ گفت : دولت باید نقش ارشادی و نظارتی خود را حفظ نموده و پس از سیاستگزاری نقش اجرایی را به سازمان نظام صنفی رایانه¬ای واگذار کند. به نظر می¬آید این سازمان با آن شأن قانونی مستحق اعتماد و امتحان باشد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای افزود : به همکارانی که به هر دلیلی نظیر شکست در انتخابات سازمان، عدم اطلاع از قانون تشکیل آن و یا وجود اختلاف نظر و سلیقه با هیات رئیسه فعلی، علم مخالفت با این سازمان نوپا را برداشته و تیشه به ریشه¬اش می¬کوبند، یآدآور می¬شوم که هیچ مومنی به دلیل قبول نداشتن پیشنماز، مسجد را خراب نمی¬کند. البته بلا تشبیه!!

تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه¬ای یک فرصت استثنایی برای اهالی این صنف است که سازمانی با این پشتوانه قانونی و با گستره کشوری برای دفاع از منافع مشروعش داشته باشد. این فرصت را با دست خود بر باد ندهیم گویا بر شاخ نشسته و از بن می¬بریم.