چهار روز پیش(16 مرداد 1385) ربات انسان نمای Rong Cheng در آکادمی علوم چین در شهر بیجینگ به نمایش در آمد.

این ربات قادر است به 1000 کلمه چینی پاسخ دهد.

او قرار است در بخش پذیرش موزه علوم سی چوان مشغول به کار شود و با لهجه منطقه سی چوان با مردم صحبت کند.

هزینه ساخت این ربات حدود 340 میلیارد ریال (300000 یوان چین ) است.

منبع: رویترز