کتاب پردازش تصویر دیجیتال با استفاده  از متلب (Digital Image Processing Using MATLAB by Gonzalez -Woods-Eddins) در حال ترجمه است.

نویسندگان

گونزالس، وودز، ادینس

مترجمان

 دکتر علیرضا بهراد (عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)

 مهندس علی تیموری (دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد الکترونیک)

مهندس وحید خرمشاهی (دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد الکترونیک)

برای کسب  اطلاعات بیشتر با این ایمیل مکاتبه نمایید.