مریخ نورد ناسا که در حال حاظر در مریخ مشغول به جمع آوری اطلاعات است.
برای اطلاعات بیشتر  کلیک کنید

فونیکس

خاک مریخ :