سامسونگ در نظر دارد تا سال 2010 موبایلی طراحی کند که بتواند با آب کار کند. در این موبایل بجای باتری نوعی فلز وجود دارد که وقتی آب بر روی آن ریخته می شود هیدروژن آزاد میکند. بوسیله هیدروژن تولیدی موبایل شارژ می گردد.