تراشه های زیستی مشابه تراشه های نیمه هادی هستند البته این تراشه های بجای مدارات الکترونیکی از مواد زیستی مانند DNA  و RNA  یا پروتین استفاده میکنند.

تراشه های زیستی با توجه به موادی که در آنها استفاده می شود به دو نوع کلی تقسیم می شوند. Nucleic acid biochips  و protein biochips  

نوع دیگری از این تراشه ها نیز وجود دارد که تراشه های آزمایشگاهی نامیده میشوند و از ریز سیالها برای انجام تستهای آزمایشگاهی استفاده میکنند.

از تراشه های زیستی برای تحقیقات دارویی، تشخیص بیماریها، آزمایشهای آب و محیط استفاده میشود.

برای مطالعه بیشتر در این باره می توانید به این آدرس مراجعه نمایید.

http://www.speculationpress.com/weirdsci.htm