با این نمایشگر  ۷  اینچی سامسونگ اعلام کرده که دنیا را تحت تاثیر قرار میده! 

 

روزی رو در نظر بگیرید که تلویزیون خونتونو مثل یه فرش جمع کنید