حفظ تعادل ربات بر روی دو پا بسیار مشکل است. ولی در حال حاضر رباتهایی عرضه شده اند که یاد می گیرند چگونه راه بروند ! بیشتر...

 

سلام

هر چی گشتم یه مطلب بدرد بخور پیدا کنم نشد

دوباره بر میگردم