آیا تا به حال یک دستی با گوشی هوشمندتون پیام فرستادید؟  نگران سر خوردنش از تو دستتون نبودید؟


flygrip وسیله جدیدیه که به شما کمک میکنه به راحتی با یک دست با گوشیتون کار کنید.