این موجود یک عروسک زنده است که یک تا 3 سال عمر می کند و جایگزینی برای عروسکهای کلاسیک است.   

 

این حیوانات ژنتیکی نفس می کشد ولی تا زمانی که در جعبه قرار دارد در حالتی مانند خواب زمستانی است.  

خرید آن هنوز امکان پذیر نیست ولی بزودی در چند شخصیت مختلف (مودب، اجتماعی، پر انرژی و ...) وارد بازار می شود.  

 

وضعیت حیاتی این موجود تا زمانی که در بسته بندی قرار دارد توسط LED هایی که در سمت چپ پایین و سمت راست بالا مانیتور می شود.  

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این آدرس مراجعه کنید.

 

نظر شما در مورد تولید چنین حیواناتی چیست؟  آیا این موضوع حقیقت دارد؟